Hoppa till sidans innehåll

MULTISKIDBANA


           

Multiskidbanan blir verklighet !

 

      

Nu är avtalen om Multiskidbanan i Grönklitt undertecknade. Idag har Hans Stjernqvist OSK, Anders Blomquist Orsa Grönklitt och Mikael Thalin Orsa Kommun tryckt på ”startknappen”! Det här kommer att bidra till besöksnäringen och Orsas invånare! Byggstart 6 augusti 2018 och invigning september 2019.

Multiskidbana = rullskidbana för alla kategorier, även för personer med olika funktionsnedsättningar.

Vintertid blir det även ett fantastiskt elljusspår. Banan blir ungefär 6 km i måttligt kuperad terräng runt Rädsjön.

Mer info kommer löpande under hela byggtiden.   

Första spadtaget 180806

          

Första spadtaget på den nya multiskidbanan tas av Marcus Lagger, Hans Stjernqvist och Mikael Thalin.
Bild: Nisse Schmidt

 

Det är ett jätteprojekt för Orsa SK, men också för Orsa Grönklitts längdprofil.

– Det här är något vi drömt om och lagt ner väldigt mycket jobb på, säger Hans Stjernqvist, ordförande i Orsa SK.

12 miljoner är projektet budgeterat till. När det hela står klart om ett drygt år, så finns tre asfalterade slingor på upp till fem kilometer redo.

– Primärt är det en ungdomssatsning. Våra ungdomar ska inte behöva vara i trafiken och träna rullskidåkning. Men utformningen av hela projektet öppnar upp många andra möjligheter, berättar Hans Stjernqvist i samband med invigningen. 

          

Hans Stjernqvist med kartskisserna över den blivande multiskidbanan.

– Jo den blir nog så tuff och med en del kompletteirngar kan den bli riktigt bra även för elitåkare, menar Bror Nilsson, stark man i Orsa SK längd.

Längdskidåkning är ett av tre ben i Orsa Grönklitt, tillsammans med den alpina anläggningen och Rovdjursparken.

– Det här betyder mycket för anläggningen, men också för bygden. Orsa Grönklitt har blivit en viktig och stor arbetsgivare i Orsa kommun, konstaterade kommuanlrådet Mikael Thalin och lovade att testa banan när den blir färdig. Ett vallöfte han får se till att hålla.

Bakom finansieringen av den nya multiskidarenan står framförallt Arvsfonden tillsammans med Orsa Besparingsskog, Dalarnas Idrottsförbund, Orsa Grönklitt samt lån från Orsa kommun.

Nu är finansieringen på plats och det första spadtaget gjort. Om ett år finns också en multiskidbana på plats i Orsa Grönklitt.

 

Projektlogg

Vad har då hänt sedan första spadtaget?  Efter att all avverkning var genomförd började mark-entreprenören Siljan Schakt sitt arbete i norr.

181001
Arbetet med avtäckning och terrassering har startat på den norra slingan vid infarten till Hund- och pulkaspåret. Banan kommer att dras fram parallellt och söder om Hund- och pulkaspåret och fortsätter sedan söderut väster om Rädsjön parallellt med Gula 5:an mot vändplanen på Hund- och pulkaspåret.

          

181015
Ca 700 meter har blivit avtäckt och terrasserat. På vägen har också ett antal trummor grävts ned i låglinjer för att säkerställa att det naturliga vattenflödet inte hindras och eventuellt komma att tränga in i vägkroppen.

         

181029
När Grönklitt i slutet av oktober hade snöpremiär fick vi omgruppera till södra delen av banan vid G:la spårcentralen och där fortsätta med avtäckning, terrassering och åtgärda den kritiska passagen av myren. Målet var att nå fram till vändplanen söderifrån innan vinteruppehållet. 

          

Vi har också hunnit med att lägga på ett lager råberg på den södra slingan från G:la spårcentralen förbi Rädsjöstugan och längs med Rädsjöns södra del där det är flera partier med myrmark.
Detta var viktigt att få färdigt innan vinteruppehållet för att sedan till våren se om tjällossningen
har haft någon påverkan på "vägkroppen".

          

 Man börjar nu se en variationsrik bana som slingrar sig fram i en vacker terräng.

          

 

181214
Arbetet med etapp1 avslutades, vilket innebär att hela sträckan av banan väster om Stormovägen är avtäckt och terrasserad.

181217
Idag har jag haft mitt sista byggmöte med entreprenörerna gällande etapp 1. Totalt har det under etapp 1 genomförts 6 st byggmöten. 

Detta innebär att etapp 1 av Projekt Multiskidbana nu är genomförd och avslutad.

Sammanfattningsvis så har bygget gått bra och tidplanen att bli färdig under september 2019 ligger fast.

Etapp 2 planeras att påbörjas under maj månad eller tidigare efter att skidsäsongen är avslutad och markförhållandena medger framkomst. 

Etapp 2

190527
Nu är vi igång igen, första byggmötet genomfördes med entreprenörerna. Syftet var i första hand att gå igenom produktionsunderlaget och säkerställa att det är uppdaterat samt att materialbeställningarna var inplanerade med hänsyn till aktuell tidplan.

190610
Arbetena påbörjades med att lägga på förstärkningslager med början på sträckan från skidstadion och söder ut. Arbeterna har sedan fortsatt med den resterade delen av banan som är terrasserad.          

                 

190701
Myren efter vändplanen på Hund-och pulkaspåret är urgrävd och grovfylld med bergkross. Terrassering påbörjad öster om Stormovägen ner mot skidstadion. En sista avdömning av banprofilen har genomförts.
Diverse elarbeten har påbörjats på den befintliga belysningen på trästolpar vilka kommer att bytas ut mot metalstolpar.

     

 190711
 Fortsatt utläggning av förstärkningslager. Elstolpar flyttade på Hund- och pulkaspåret då sträckningen
 behövde justeras. Belysningsstolparna av trä från skidstadion till G: la spårcentralen borttagna.
 El- och fiberkanalisation påbörjad från skidstadion.    

     

       

      

 

190706
Terrassering och påläggning av förstärkningslagret fortsätter med fin passage av vändplanen på Hund- och pulkaspåret. Arbetet med forma stadion har också påbörjats.                

     

     

 

190902
Terrassering och påläggning av förstärkningslagret förbi Längdcentrum börjar ta form.
Nu börjar också bärlagret att läggas ut med början från stadion och söderut och den sista finputsningen görs inför asfalteringen.
Vacker passage av myr i södra delen av banan.      

     -

     

          

 190914

Bärlagret är nu pålagt och klart banan är klar för asfaltering. Bilderna visar partier av banan som nu väntar på asfalten.

 

     

Passage av myren efter Rädsjöstugan i södra delen av banan.

     

Utlopp från Rädsjön.

     

Slingrande parti väster om Rädsjön.

     

 Banan parrallelt med Hund- och pulkaspåret.

     

Tidiga "provapåare" av banan.

190919

Nu är sista momentet påbörjat med förstärkning av utsatta passager.

     

 Förstärkning där långa slingan går ihop med teknikslingan på konstsnöspåret.

     

 Påfyllning i asfaltsläggaren. 

     Asfaltsläggaren i full aktion.

 

190923

Några bilder på asfaltsläggning ur ett helikopterperspektiv.

     

      

    

     

En värmande bild i höstrusket.

     

Här slingrar sig banan fram.

     

Slät och fin 3.5 meter bred asfaltyta.

     

4,5 cm tjock asfaltsyta.

191001

Idag har slutbesiktningen av banan genomförst, så nu är vi på upploppet mot lördagens mål
den efterlängtade INVIGNINGEN på lördag 5/10.

     

En nyasfalterad förbifart av Längdcentrum.

     

Utfarten från stadion, så det är bara att välja, söderut på långa slingan eller norrut ut på teknikslingan.

     

Utfarten på teknikslingan.

     

Utfarten på långa slingan runt Rädsjön.

     

Första backen i början av långa slingan.

     

Slingrande parti på långa slingan.

191002
Banan är nu slutbesiktigad och invigningen närmar sig.

     

Ivrig åkare som passade på att testa banan innan den öppnades och fick en "tillrättavisning" av projektledaren.

 

191005

Äntligen är banan klar och kunde invigas lördagen 5 oktober i lite kylslaget väder. Många hade slutit upp för att vara med och dela detta stora ögonblick med oss.

     

En glad och nöjd projektledare.

     

En glad tävlingsledare förbereder inför invigningen.

     

Orsa Musikskola höll stämningen uppe i det kylslagna vädret.

     

Orsakulla kulade oss samman som start av invigningen. 

          

Publiken väntar på att bandet skall klippas.

     

Förväntasfulla Orsa Skidklubb åkare väntar på att bandet strax skall klippas.     

     

Nu är det klippt!

     

Några Orsa Skidklubb åkare på rull.

     

Flera sätt att prova på.

     

Några Parasportåkare som passade på att prova på rundbanan på stadion.

     

Parasportåkare, blivande rullskidåkare och elitåkare samsas på stadion.

 

Projektledarens sammanfattning

Ja nu är Projekt Multiskidbana i mål efter 5 års arbete.

Ett stort tack till våra duktiga och profesionella entreprenörer Siljan Schakt AB och OvanSiljans Elmän AB som har färdigställt banan på utsatt tid. 

Jag vill också passa på att tacka alla som varit med och bidragit till att vi lyckats genomföra Projekt Multiskidbana och till alla som var med och gjorde invigningen till en succé.

Ja, nu är det bara att se fram emot våren 2020 då banan officellt öppnas. Då hoppas jag att det kommer många rullskidåkare och provar på en fin bana, som är utan "dramatiska" partier med svåra nedförsbackar och kurvor och som slingrar sig fram i Orsa Grönklitts natursköna miljö.

Projekloggens bilder:
Magnus Caris
Margareta Stjernqvist
Hans Stjernqvist

Uppdaterad: 12 OKT 2019 11:38 Skribent: Hans Stjernqvist
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Orsa SK - Skidor
Kung Gustafs väg 5
79430 Orsa

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info